Zapraszamy na zbiórkę strategiczną!

Jeśli:

☑️ jesteś instruktorem lub instruktorką,

☑️ prowadzisz drużynę, jesteś członkiem zespołu instruktorskiego, albo prowadzisz taki zespół, jesteś delegatem lub delegatką na VIII Zjazd Chorągwi, albo zasiadasz we władzach hufca lub Chorągwi (przynajmniej jedno z powyższych:)),

☑️ dobrze czujesz się w pracy z drużyną, pracy z kadrą, programie, promocji, organizacji lub innym obszarze działania

ta zbiórka jest dla Ciebie!🔥

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content