Rada Chorągwi Opolskiej ZHP

Rada Chorągwi

W skład rady chorągwi wchodzi 7–11 osób, które wybierają ze swojego grona przewodniczącego. Rada chorągwi wybierana jest przez zjazd chorągwi na 4-letnią kadencję.  Rada Chorągwi Opolskiej, wybrana podczas VIII Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 19 listopada 2022 roku:

Rada chorągwi:

  • ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych,
  • przyjmuje kierunki pracy chorągwi oraz ocenia ich realizację,
  • ocenia realizację planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia,
  • decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych,
  • decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi.
Prezydium Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

hm. Jacek Kaflowski – Hufiec Opole – Przewodniczący

hm. Anna Turek – Hufiec Opole – sekretarz

Członkowie Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

hm. Jolanta Kosakowska – Hufiec Kędzierzyn-Koźle

hm. Grzegorz Gąsior – Hufiec Kędzierzyn-Koźle

hm. Artur Ośko – Hufiec Kędzierzyn-Koźle

phm. Liliana Hajda – Hufiec Głubczyce

phm. Krzysztof Hajda – Hufiec Głubczyce

phm. Dariusz Rop – Hufiec Opole

phm. Rafał Janowski – Hufiec Opole

phm. Bartosz Kuświk – Chorągiew Opolska

phm. Dariusz Drankowski – Hufiec Brzeg

phm. Violetta Sikora – Hufiec Nysa

pwd. Sylwia Klimas – Hufiec Nysa

Kontakt

rada@opolska.zhp.pl

Skip to content