MultiSport & MultiLife

W grudniu 2022 roku, realizując kierunek Strategii rozwoju Chorągwi na lata 2022-2026 „Chorągiew tworzy kadrze – a w szczególności drużynowym – warunki do dbania o swoje zdrowie psychiczne”, wdrożyła – jako pierwsza organizacja społeczna w Polsce – programy MultiSport i MultiLife dla swojej kadry wolontariackiej, partycypując w kosztach uczestnictwa w programie.

Wychodzimy z założenia, że zdrowie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne naszej kadry jest dla nas niezwykle istotne, dlatego podejmujemy kroki ku temu, by to zdrowie wzmacniać.

Jesteś członkiem lub członkinią kadry Chorągwi Opolskiej (a więc drużynowym/ą, przybocznym/ą, instruktorem, funkcyjnym któregoś z hufców?) i chcesz przystąpić do programu? Nic prostszego! Dowiedz się więcej o programie na naszym Intranecie w zakładce MultiSport&MultiLife!

 

Skip to content