Chorągiew Opolska ZHP ( dawniej Opolska Chorągiew ZHP) istnieje na Opolszczyźnie od ponad 50 lat i szczyci się bogatą tradycją oraz poczuciem wspólnoty regionalnej. Harcerze z naszych hufców związani są silnie z historią oraz potrzebami naszego regionu. Gotowi są w każdej chwili do pełnej mobilizacji, czego przykładem była pomoc w walce z żywiołem podczas powodzi w 1997 r.

To harcerze i harcerki oraz instruktorzy i instruktorki Opolskiej Chorągwi ZHP zorganizowali się w niezwykle szybki i profesjonalny sposób do konkretnych działań, mających na celu niesienie pomocy poszkodowanym podczas powodzi. W dowód uznania dla ich dokonań w tamtym okresie Opolska Chorągiew ZHP otrzymała tytuł „Najlepszej Organizacji Pozarządowej roku 1997”.

Po latach skutecznej i pożytecznej dla regionu pracy wychowawczej przyszły gorsze chwile, które doprowadziły do rozwiązania naszej struktury.
Kolejny raz wspólnym wysiłkiem odbudowujemy chorągwiane środowisko dla dobra naszych wychowanków – zuchów i harcerzy.

29 lutego 2008 roku powołana została na nowo Chorągiew Opolska ZHP i budujemy naszą harcerską wspólnotę kontynuując najlepsze tradycje opolskich zuchów, harcerzy i instruktorów. Jesteśmy obecnie jedną z najmniejszych chorągwi w Związku Harcerstwa Polskiego.

Kurs drużynowych – wszystkie metodyki
Kurs drużynowych – wszystkie metodyki
Kurs kadry kształcącej „Ręka Metody”
Kurs kadry kształcącej „Ręka Metody”
Warsztaty dla opiekunów prób przewodnikowskich
Warsztaty dla opiekunów prób przewodnikowskich
VII Zlot Chorągwi Opolskiej ZHP
VII Zlot Chorągwi Opolskiej ZHP
previous arrow
next arrow
100
Liczba członków zrzeszonych w 7 hufcach pracujących w gromadach, drużynach, klubach specjalnościowych i kręgach
W dowód uznania dla naszej pracy w roku 2014 Chorągiew Opolska ZHP została wyróżniona statuetką Opolskiej Niezapominajki przyznawanej dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego.

Od 2008 roku staliśmy się aktywnym organizatorem różnorodnych przedsięwzięć realizowanych we współpracy z samorządem lokalnym i wojewódzkim.

Nasze projekty wspierane były przez:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (2008-2016)
 2. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ( 2012)
 3. Ministerstwo Obrony Narodowej (2012)
 4. Kuratorium Oświaty w Opolu (2008-2015)
 5. Program „Młodzież w Działaniu” i Erasmus + ( 2011-2015)
 6. Program „Leonardo da Vinci” (2013)
 7. Fundację Harcerstwa Drugiego Stulecia (2013, 2014, 2015)
 8. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2015)

Nasze kluczowe projekty:

 1. Zloty Chorągwi Opolskiej ZHP (2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 – planowany)
 2. Złaz na Górze św. Anny (2011)
 3. Europejski Tydzień Młodzieży na Opolszczyźnie (2011, 2013, 2015)
 4. Granatowa Wyprawa (2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019)
 5. Zielona Wyprawa (2014, 2018, 2019)
 6. Czerwona Wyprawa (2019)
 7. YELL – projekt dotyczący przedsiębiorczości społecznej młodzieży (2014-2015)
 8. Zlot InterCamp w Nysie (2015)

Start typing and press Enter to search

Skip to content