Sąd Harcerski Chorągwi Opolskiej ZHP

Sąd Harcerski

Jest to sąd koleżeński chorągwi. W skład sądu harcerskiego wchodzi minimum 9 osób. Sąd harcerski rozpatruje sprawy naruszenia Statutu ZHP, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków organizacji oraz sprawy sporne pomiędzy tymi osobami a związanymi z ich działalnością w ZHP. W sądach harcerskich wszystkich szczebli zasiadają wyłącznie instruktorzy w stopniu harcmistrza

 

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu ZHP, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków ZHP i jest właściwy dla:

  • spraw członków władz hufców działających na obszarze chorągwi oraz spraw starszyzny, instruktorów i kadry z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych – z wyłączeniem spraw członków władz chorągwi (wyłącznie jako sąd I instancji),
  • spraw starszyzny, instruktorów i kadry, z przydziałem służbowym do hufca, w którym nie wybrano sądu harcerskiego (w tym przypadku jest zatem sądem I i II instancji),
  • odwołań od orzeczeń wydanych przez sądy harcerskie hufców działających na obszarze chorągwi (jako sąd II instancji),

oraz:

  • odwołań od decyzji komendanta hufca w którym nie wybrano sądu harcerskiego, oraz od decyzji komendanta chorągwi o skreśleniu z listy członków ZHP wobec kadry, starszyzny lub instruktorów,
  • odwołań od decyzji komendanta hufca w którym nie wybrano sądu harcerskiego, oraz od decyzji komendanta chorągwi w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej.
  • spraw spornych pomiędzy starszyzną, instruktorami i kadrą związane z ich działalnością w ZHP.
Przewodniczący Sądu Harcerskiego
Chorągwi Opolskiej ZHP

hm. Joanna CZARNECKA – Hufiec Kędzierzyn-Koźle

Zastępca przewodniczącego Sądu Harcerskiego
Chorągwi Opolskiej ZHP

hm. Wojciech KWIECIŃSKI – Hufiec Opole

Sekretarze Sądu Harcerskiego
Chorągwi Opolskiej ZHP

vacat – Hufiec

Członkowie Sądu Harcerskiego
Chorągwi Opolskiej ZHP

hm. Beata Berger – Hufiec Opole

hm. Joanna Czarnecka – Hufiec Kędzierzyn-Koźle
 
hm. Wojciech Kwieciński – Hufiec Opole
 
hm. Halina Łukaszewicz – Hufiec Brzeg
 
hm. Grzegorz Nowałka – Hufiec Praszka
 
hm. Robert Nowak – Hufiec Krapkowice
 
hm. Józef Pajor – Hufiec Kędzierzyn-Koźle
 
hm. Tadeusz Wilk – Hufiec Nysa
 
hm. Krystyna Zabilska – Hufiec Opole
Kontakt

sad@opolska.zhp.pl

Skip to content