VIII Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP

Komenda Chorągwi uchwałą nr 6/VI/2022 z dnia 13 września 2022 r. zwołała VIII Zjazd Zwykły Chorągwi Opolskiej ZHP na dzień 19 listopada 2022 r. na godz. 10:00 w Opolu❗️❗️📣

Zjazd zwykły chorągwi, zwoływany co cztery lata:

▶️decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi

▶️przyjmuje strategię rozwoju chorągwi

▶️rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz chorągwi za okres od ostatniego zjazdu zwykłego

▶️rozpatruje opinię komisji rewizyjnej chorągwi i Głównej Kwatery ZHP w sprawie działalności komendy chorągwi od ostatniego zjazdu zwykłego chorągwi i na wniosek komisji rewizyjnej chorągwi podejmuje uchwałę w przedmiocie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi chorągwi

▶️wybiera komendanta chorągwi i, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy chorągwi, w tym co najmniej jednego zastępcę komendanta chorągwi i skarbnika chorągwi

▶️określa liczebność i wybiera radę chorągwi, komisję rewizyjną chorągwi i sąd harcerski chorągwi

▶️decyduje w innych sprawach zastrzeżonych dla zjazdu chorągwi lub przekazanych przez Zjazd ZHP

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content