Podsumowanie służby na rzecz Ukrainy odbyło się w Studenckim Centrum Kultury w dniu 27 października 2022 r. w
formie uroczystego spotkania osób, które wyróżniły się w swojej pracy na rzecz Ukrainy w okresie od wybuchu wojny.
W podsumowaniu służby wzięło udział łącznie 40 osób. Spotkanie w dniu 27.10.2022 r. rozpoczęło się od
wyświetlenia filmu ze wspomnieniami uchodźców z Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj i uciec do Polski – w tym
przypadku do regionu opolskiego. Po wyświetleniu filmu i wystąpieniach organizatorów symbolicznie podziękowano
uczestnikom poprzez wręczenie im upominków. Ostatecznie – przy zorganizowanym na tę okazję poczęstunku w
formie słonych i słodkich przekąsek – dyskutowano o przebiegu służby na rzecz Ukrainy – zarówno w odniesieniu do
pracy zaraz po wybuchu wojny, jak i pracy z obywatelami Ukrainy w celu pomocy im w przystosowaniu się do życia w
Polsce. Rozmawiano również o formach pracy z Ukraińcami w przyszłości.

Zadanie finansowane ze środków Województwa Opolskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Harcerscy Liderzy Wolontariatu 2022”.

Related Posts

Skip to content