Day

18 maja, 2024
W związku z wygaśnięciem dwóch mandatów, Chorągwiana Komisja Rewizyjna ZHP działając na podstawie § 44 ust.1 p.1 Statutu ZHP oraz pkt. 62 Ordynacji Wyborczej ZHP – ogłasza wybory uzupełniające, celem uzupełnienia vacatów. 1. Warunki formalne, jakie powinien spełniać kandydat określa § 37 Statutu ZHP. 2. Zgłoszenia potwierdzające spełnienie warunków formalnych oraz krótkie uzasadnienie motywacji kandydowania...
Skip to content