Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej

Druhny i Druhowie,

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania kandydatur do składu Chorągwianej Komisji Rewizyjnej.

Działając na podstawie § 44 ust.1 p.1 Statutu ZHP oraz pkt. 62 Ordynacji Wyborczej ZHP – Chorągwiana Komisja Rewizyjna ogłasza wybory uzupełniające do Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej ZHP.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dot. zgłaszania kandydatur w skład ww. władz:

03.12.2023
Ogłoszenie wyborów uzupełniających

W dniu 03.12.2023 opublikowano uchwałę nr 6/2023 w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej ZHP.

Uchwała nr 6/2023 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 3.12.2023 w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej ZHP

10.01.2024
Termin przyjmowania zgłoszeń

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatur.

Zgłoszenia potwierdzające spełnienie warunków formalnych oraz krótkie uzasadnienie motywacji kandydowania zawierające:

  • przebieg służby instruktorskiej;
  • przydział służbowy;
  • opinia komendanta hufca;
  • dane kontaktowe;

należy w formie e-mail z tytułem „Wybory uzupełniające ChKR – zgłoszenie” przesyłać na adres: rewizyjna@opolska.zhp.pl.

14.01.2024
Wybory uzupełniające

Chorągwiana Komisja Rewizyjna ZHP dokona wyboru uzupełniającego na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2024 r. w trybie on-line.

Skip to content