W dniu wczorajszym odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Nysa, podczas którego rezygnację z funkcji komendantki hufca złożyła druhna phm. Violetta Sikora.
Na jej miejsce wybrano nową komendantkę, którą zostala phm. Wiktoria Rola. W skład nowej komendy hufca weszli:
  • hm. Grzegorz Nowacki – Zastępca Komendantki ds. pracy z kadrą
  • phm. Violetta Sikora – Zastępczyni Komendantki ds. relacji zewnętrznych
  • pwd. Sylwia Klimas – Zastępczyni Komendantki ds. programowych
  • pwd. Rafał Petrykanin – Zastępca Komendantki ds. organizacyjnych
  • pwd. Maciej Kumala – Członek Komendy Hufca, Kwatermistrz Hufca
  • pwd. Jakub Świczewski – Skarbnik Hufca
Ponadto Zjazd Hufca wybrał na funkcję na członka hufcowej Komisji Rewizyjnej pwd. Stanisława Narlocha
W związku z wyborem na funkcję komendantki druhna phm. Wiktoria Rola podjęła decyzję o rezygnacji z reprezentowania hufca jako delegat hufca na Zjazd Chorągwi Opolskiej. W jej miejsce został wybrany pwd. Jakub Świczewski.
Dziękujemy serdecznie za wieloletnią służbę ustępującej komendzie hufca, za to nowej komendzie życzymy powodzenia w służbie w ciągu najbliższego roku i (możliwe :)) w kolejnych latach.

Related Posts

Skip to content