W dniach 30 września – 2 października 2022 r. odbyła się Czerwona Wyprawa finansowana ze środków Województwa Opolskiego w ramach projektu „Harcerscy Liderzy Wolontariatu 2022” oraz ROHiS.

W wyjeździe do Bukowiny Tatrzańskiej wzięli udział wyróżniający się instruktorzy Chorągwi Opolskiej. Głównym motywem wyjazdu było poszukiwanie motywacji u siebie i wypracowywanie sposobów na pracę z motywację z liderami w Chorągwi Opolskiej. Wyjazd otworzyła wędrówka na Rusinową Polanę, podczas której odbyły się rozmowy instruktorskie
ukierunkowane na wstęp do tematyki wyjazdu; na samej Polanie miało miejsce obrzędowe rozpoczęcie wyjazdu. Po
powrocie uczestnicy wzięli udział w kilkugodzinnym warsztacie z trenerem, które miały na celu wypracowywanie
sposobów motywowania, poszukiwaniu motywatorów oraz pracę z wolontariuszami z tą tematyką. Warsztat był
pewnego rodzaju wsadem do merytorycznych rozważań podczas zajęć popołudniowych, przy ogniu, z zaproszonym
gościem będącym doświadczonym instruktorem harcerskim. Ostatecznie dzień zwieńczył wieczór przy uroczystej
kolacji spędzony na dyskusji na tematy motywacji oraz inne tematy harcerskie, wymianę doświadczeń i wspólną
dyskusję problemową oraz wypracowywanie rozwiązań. Kolejnego dnia uczestnicy wzięli udział w części przygodowej
– raftingu – jako element mający na celu podziękowanie uczestnikom za ich służbę. Wyprawa zakończyła się po
raftingu i wspólnym podsumowaniu wyjazdu.

 

 

Related Posts

Skip to content