Trwa ostatni dzień 42. Zjazdu ZHP.

W jego trakcie podsumowana została czteroletnia kadencja władz oraz ponadto podjęto bardzo ważne decyzje dot. zmian w Statucie ZHP.

Wprowadzono również alternatywną rotę Przyrzeczenia Harcerskiego.

Podczas tego zjazdu Chorągiew Opolską ZHP reprezentują jako delegacji:

hm. Marian Antonik

hm. Łukasz Czarnecki

hm. Magdalena Lenartowicz

hm. Adam Panczocha.

Ponadto w zjeździe biorą udział

hm. Jacek Kaflowski (ustępujący Wiceprzewodniczący ZHP)

hm. Marek Klimowski (ustępujący Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej)

Jak informowaliśmy w poprzednim poście w skład Rady Naczelnej ZHP na kadencję 2022-2026 wybrana została phm. Barbara Ponicka. Serdecznie gratulujemy wyboru!

Ponadto w Zespole organizującym zjazd są

pwd. Tamara Bak

pwd. Rafał Raczkowski.

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content