Day

30 grudnia, 2020
Wczoraj wieczorem wystartowały zapisy do programu HOPS, którego jako chorągiew jesteśmy partnerem! HoPS jest to projekt organizowany przez pięciu instruktorów przy wsparciu Ruchu Programowo – Metodycznego „Ręka Metody”, Chorągiew Opolską ZHP, Chorągiew Stołeczną ZHP oraz Chorągiew Warmińsko – Mazurską ZHP. W skrócie HoPS jest szerokim wsparciem dla drużynowego! Więcej na temat programu pod adresem :   www.hopsharcerstwo.pl
Skip to content