Kampania Bohater

Założenia Chorągwianej Kampanii Bohater:
 

Kampania składa się z 3 etapów: Odkrywanie, Świadomość, Wspólnota

 

 Etap I – Odkrywanie

Poznawanie historii powstań śląskich i ich bohaterów. Odkrywanie miejsc, opracowanie materiałów.

Działania:

1.       Zlot Chorągwi otwierający Kampanię Bohater – Góra św. Anny.

2.       Konferencja instruktorska podczas zlotu.

3.       Opracowanie regulaminu i uruchomienie odznaki chorągwianej, nakierowanej na poznawanie przyszłego bohatera chorągwi i wzmacnianie pracy metodycznej drużyn.

4.       Opracowanie założeń współzawodnictwa (kategoryzacji) drużyn.

Termin realizacji – czerwiec-wrzesień 2021

 Etap II – Świadomość

Poznawanie bliżej bohatera chorągwi. Budowanie zrozumienia dot. bohatera i szerszej świadomości dot. pracy z bohaterem.

Działania:

1.       Realizacja zadań w ramach zdobywania odznaki chorągwianej (w tym działania lokalne realizowane przez drużyny).

2.       Rozpoczęcie współzawodnictwa (kategoryzacji drużyn) w roku harcerskim 2021/2022.

3.       Warsztaty dla kadry hufców i drużynowych (dwa moduły) dotyczące pracy z bohaterem.

4.       Stworzenie banku materiałów (na podstawie materiałów przygotowywanych przez drużyny).

Termin realizacji – wrzesień 2021-maj 2022

 

 Etap III – Wspólnota

Włączenie stałych, regularnych działań związanych z bohaterem do działań programowych w chorągwi (współzawodnictwo drużyn, odznaka, rajd). Praca z postawami i wartościami związanymi z bohaterem w kontekście współczesnym. Podsumowanie Kampanii Bohater.

Działania:

1.       Rajd drużyn + rajd zuchowy podsumowujący kategoryzację.

2.       Podsumowanie Kampanii Bohater.

 

Termin realizacji – czerwiec-październik 2022

Kontakt:

Start typing and press Enter to search

Skip to content