Kampania Bohater

Kampania Bohater

Bohaterowie powstań śląskich…

Założenia Chorągwianej Kampanii Bohater:
 

Kampania składa się z 3 etapów: Odkrywanie, Świadomość, Wspólnota

Kampania BohaterEtap III - Wspólnota
Etap I – Odkrywanie

Poznawanie historii powstań śląskich i ich bohaterów. Odkrywanie miejsc, opracowanie materiałów.

Działania:

 1. Zlot Chorągwi otwierający Kampanię Bohater – Góra św. Anny.
 2. Konferencja instruktorska podczas zlotu.
 3. Opracowanie regulaminu i uruchomienie odznaki chorągwianej, nakierowanej na poznawanie przyszłego bohatera chorągwi i wzmacnianie pracy metodycznej drużyn.
 4. Opracowanie założeń współzawodnictwa (kategoryzacji) drużyn.

Termin realizacji – czerwiec-wrzesień 2021

Etap II – Świadomość

Poznawanie bliżej bohatera chorągwi. Budowanie zrozumienia dot. bohatera i szerszej świadomości dot. pracy z bohaterem.

Działania:

 1. Realizacja zadań w ramach zdobywania odznaki chorągwianej (w tym działania lokalne realizowane przez drużyny).
 2. Rozpoczęcie współzawodnictwa (kategoryzacji drużyn) w roku harcerskim 2021/2022.
 3. Warsztaty dla kadry hufców i drużynowych (dwa moduły) dotyczące pracy z bohaterem.
 4. Stworzenie banku materiałów (na podstawie materiałów przygotowywanych przez drużyny).

Termin realizacji – wrzesień 2021-maj 2022

Etap III – Wspólnota

Włączenie stałych, regularnych działań związanych z bohaterem do działań programowych w chorągwi (współzawodnictwo drużyn, odznaka, rajd). Praca z postawami i wartościami związanymi z bohaterem w kontekście współczesnym. Podsumowanie Kampanii Bohater.

Działania:

 1. Rajd drużyn + rajd zuchowy podsumowujący kategoryzację.
 2. Podsumowanie Kampanii Bohater.

Termin realizacji – czerwiec-październik 2022

Odznaka chorągwiana

Regulamin odznaki
Zadania odznaki
 1. Odznakę mogą zdobywać zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy z Chorągwi Opolskiej ZHP, realizując zadania zespołowo w gromadach i drużynach.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Decyzję o przystąpieniu do zdobywania odznaki podejmuje, w zależności od metodyki, krąg rady lub rada drużyny.
 4. Po podjęciu decyzji o zdobywaniu odznaki drużynowy przesyła meldunek początkowy do Kapituły Odznaki działającej przy Komendzie Chorągwi Opolskiej ZHP, na adres biuro@opolska.zhp.pl.
 5. Gromada lub drużyna zdobywa odznakę poprzez wykonanie zadań w czterech obszarach: HistoriaBohaterowieMiejsca i Służba. Wykaz zadań stanowi załącznik do Regulaminu Odznaki.
 6. Po zrealizowaniu zadań drużynowy przesyła raport końcowy z działania do Kapituły Odznaki wraz z materiałami (zdjęcia, filmy itp.) i relacją.
 7. Materiały opracowane przez drużyny i gromady w trakcie realizacji zadań zamieszczone zostaną w serwisach internetowych oraz mediach społecznościowych Chorągwi.

Zadania do wykonania w ramach zdobywania odznaki:

 

HISTORIA

 

Etap I
Przeprowadźcie zbiórkę drużyny, podczas której poznacie najważniejsze informacje dotyczące historii powstań śląskich i ich bohaterów. Zadbajcie o aktywną formę zbiórki – może to być np. gra terenowa, turniej, rajd. 

 

Etap II
Zaplanujcie i organizujcie wybrane przedsięwzięcie, podczas którego zapoznacie uczniów swojej szkoły lub mieszkańców swojej miejscowości z historią bohaterów powstań śląskich. Jakie? Decyzja należy do Was – może to być konkurs, wystawa, przedstawienie, gazetka – co tylko uznacie za ciekawe.

 
 

BOHATEROWIE

Etap I
Zadaniem każdego zastępu jest dotarcie do wybranej postaci, związanej z powstaniami śląskimi, odkrycie jej historii a następnie przedstawienie w formie:

 • „rodzinnego albumu” (harcerze),
 • „kartek z pamiętnika” (harcerze starsi),
 • reportażu (wędrownicy).
 

Etap II
Przeprowadźcie zbiórkę drużyny, podczas której zastępy przedstawią wybrane przez siebie postaci bohaterów i ich historię. Waszym zadaniem jest zastanowienie się, dlaczego mogą być one dla Was wzorem i w jaki sposób mogą Was inspirować dzisiaj do działania.

 

MIEJSCA

Zadaniem Waszej drużyny jest odnalezienie miejsca związanego z historią powstań śląskich na Opolszczyźnie (może to być np. ukryta w lesie powstańcza mogiła, tablica pamiątkowa, pomnik itp.), które otoczycie stałą opieką. Zorganizujcie zbiórkę lub rajd, podczas którego odwiedzicie to miejsce, zadbacie o nie i jego otoczenie. Zaznaczcie miejsce, którym się opiekujecie, na chorągwianej mapie bohaterów.

 

SŁUŻBA

Jakie inspiracje do działania możecie czerpać z postaci powstańczych bohaterów?  Powróćcie jeszcze raz do dyskusji z wcześniejszej zbiórki i zastanówcie się, w czym mogą być oni dla Was wzorem. Podejmijcie wybraną służbę, która będzie nawiązywała do tych cech i postaw, które są dla Was najważniejsze.

 

ZUCHY

 
Kontakt

bohater@opolska.zhp.pl

Skip to content