Zadania

Zadania do wykonania w ramach zdobywania odznaki:

HISTORIA

 

Etap I
Przeprowadźcie zbiórkę drużyny, podczas której poznacie najważniejsze informacje dotyczące historii powstań śląskich i ich bohaterów. Zadbajcie o aktywną formę zbiórki – może to być np. gra terenowa, turniej, rajd. 

Etap II
Zaplanujcie i organizujcie wybrane przedsięwzięcie, podczas którego zapoznacie uczniów swojej szkoły lub mieszkańców swojej miejscowości z historią bohaterów powstań śląskich. Jakie? Decyzja należy do Was – może to być konkurs, wystawa, przedstawienie, gazetka – co tylko uznacie za ciekawe.

BOHATEROWIE

Etap I
Zadaniem każdego zastępu jest dotarcie do wybranej postaci, związanej z powstaniami śląskimi, odkrycie jej historii a następnie przedstawienie w formie:

  • „rodzinnego albumu” (harcerze),
  • „kartek z pamiętnika” (harcerze starsi),
  • reportażu (wędrownicy).

Etap II
Przeprowadźcie zbiórkę drużyny, podczas której zastępy przedstawią wybrane przez siebie postaci bohaterów i ich historię. Waszym zadaniem jest zastanowienie się, dlaczego mogą być one dla Was wzorem i w jaki sposób mogą Was inspirować dzisiaj do działania.

MIEJSCA

Zadaniem Waszej drużyny jest odnalezienie miejsca związanego z historią powstań śląskich na Opolszczyźnie (może to być np. ukryta w lesie powstańcza mogiła, tablica pamiątkowa, pomnik itp.), które otoczycie stałą opieką. Zorganizujcie zbiórkę lub rajd, podczas którego odwiedzicie to miejsce, zadbacie o nie i jego otoczenie. Zaznaczcie miejsce, którym się opiekujecie, na chorągwianej mapie bohaterów.

SŁUŻBA

Jakie inspiracje do działania możecie czerpać z postaci powstańczych bohaterów?  Powróćcie jeszcze raz do dyskusji z wcześniejszej zbiórki i zastanówcie się, w czym mogą być oni dla Was wzorem. Podejmijcie wybraną służbę, która będzie nawiązywała do tych cech i postaw, które są dla Was najważniejsze.

ZUCHY

Kontakt:

Start typing and press Enter to search

Skip to content