Wraca Opolska Służba Harcerska!

UDOSTĘPNIJ
/
70

W związku z drugą falą zachorowań na COVID-19, Komendant Chorągwi Opolskiej w rozkazie specjalnym Ls. 1/2020 wezwał wszystkich wędrowników oraz instruktorów do podjęcia się służby w tak trudnym czasie.

 

Druhno, Druhu!

 

Ponownie uruchamiamy telefon alarmowy Opolskiej Służby Harcerskiej. To stworzy możliwość dla tych, którzy tego potrzebują, by nasza pomoc do niego dotarła –w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków czy nawet zwykłej rozmowie –bo i ta jest teraz niezwykle potrzebna, szczególnie tym, którzy przez zakaz wychodzenia z domu pozostali w tym domu sami. Proszę więc Was o to, by na terenie całego województwa zaangażować się w służbę, o którą poproszą Wasi komendanci hufców.

 

Już raz udowodniliśmy, że potrafimy. Wiosną tego roku pokazaliśmy, że Ruch Harcerski staje na wysokości zadania w sytuacji, kiedy jest to potrzebne. Dziękuję tym, którzy tej służby się wówczas podjęli, ale również tym, którzy podejmują się jej nadal–i proszę, by tę harcerską pomoc nieść dalej.

 

Rozkaz Specjalny Ls. 1/2020

Opolska Służba Harcerska