Regulamin odznaki

Regulamin Odznaki Chorągwianej:

  1. Odznakę mogą zdobywać zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy z Chorągwi Opolskiej ZHP, realizując zadania zespołowo w gromadach i drużynach.
  2. Odznaka jest jednostopniowa.
  3. Decyzję o przystąpieniu do zdobywania odznaki podejmuje, w zależności od metodyki, krąg rady lub rada drużyny.
  4. Po podjęciu decyzji o zdobywaniu odznaki drużynowy przesyła meldunek początkowy do Kapituły Odznaki działającej przy Komendzie Chorągwi Opolskiej ZHP, na adres biuro@opolska.zhp.pl.
  5. Gromada lub drużyna zdobywa odznakę poprzez wykonanie zadań w czterech obszarach: Historia, Bohaterowie, Miejsca i Służba. Wykaz zadań stanowi załącznik do Regulaminu Odznaki.
  6. Po zrealizowaniu zadań drużynowy przesyła raport końcowy z działania do Kapituły Odznaki wraz z materiałami (zdjęcia, filmy itp.) i relacją.
  7. Materiały opracowane przez drużyny i gromady w trakcie realizacji zadań zamieszczone zostaną w serwisach internetowych oraz mediach społecznościowych Chorągwi.

Kontakt:

Start typing and press Enter to search

Skip to content