Nowe wytyczne Głównej Kwatery ZHP dotyczące organizacji pracy harcerskiej w roku harcerskim 2020/2021 w związku ze stanem epidemii COVID-19

UDOSTĘPNIJ
/
176

Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 182/2020  z dnia 21 października 2020 r. wprowadzono nowe wytyczne dotyczące organizacji pracy harcerskiej w roku harcerskim 2020/2021.

Wytyczne dotyczące prowadzenia zbiórek drużyn w poszczególnych strefach:

Strefa żółta

Miejsce:

 • W przypadku korzystania z pomieszczeń szkolnych – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego.
 • Pracę gromad i drużyn NS działających w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych należy dostosować do wytycznych wynikających
  z zarządzenia dyrektora Ośrodka.
 • W przypadku innych pomieszczeń niż szkolne – zgodnie z ustaleniami z właścicielem i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego.
 • Pomieszczenie należy w miarę możliwości wietrzyć raz na godzinę.

Maksymalna liczba osób:

 • Maksymalna liczba osób wynikająca z rozporządzenia Rady Ministrów to 25.

Prowadzący zbiórkę:

 • Zbiórkę gromady/drużyny prowadzi drużynowy wspólnie z przybocznymi.
 • W przypadku, jeśli drużynowy lub przyboczny są niepełnoletni, zbiórka w danej grupie odbywa się pod nadzorem osoby pełnoletniej, np. rodzica, opiekuna drużynowego lub innego pełnoletniego instruktora ZHP.

Inne zasady bezpieczeństwa:

 • W programie zbiórki nie ma zwiedzania obiektów publicznych.
Strefa czerwona

Miejsce:

 • W przypadku korzystania z pomieszczeń szkolnych – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego.
 • Pracę gromad i drużyn NS działających w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych należy dostosować do wytycznych wynikających z zarządzenia dyrektora Ośrodka.
 • W przypadku innych pomieszczeń niż szkolne – zgodnie z ustaleniami z właścicielem i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego.
 • Pomieszczenie należy w miarę możliwości wietrzyć raz na godzinę.

Maksymalna liczba osób:

 • Maksymalna liczba osób wynikająca z rozporządzenia Rady Ministrów to 10.

Prowadzący zbiórkę:

 • Zbiórkę gromady/drużyny prowadzi drużynowy wspólnie z przybocznymi.
 • W przypadku, jeśli drużynowy lub przyboczny są niepełnoletni, zbiórka w danej grupie odbywa się pod nadzorem osoby pełnoletniej, np. rodzica, opiekuna drużynowego lub innego pełnoletniego instruktora ZHP.

Inne zasady bezpieczeństwa:

 • W programie zbiórki nie ma zwiedzania obiektów publicznych.
 • W przypadku drużyn specjalnościowych należy dodatkowo stosować wytyczne publikowane przez właściwe ministerstwa.

Wszystkie wytyczne są dostępne po kliknięciu poniższego przycisku: Wytyczne GK ZHP dotyczące organizacji pracy w roku harcerskim 2020/2021