Konferencja Instruktorska: Harcerstwo w czasach pandemii

UDOSTĘPNIJ
/
76

HARCERSTWO W CZASACH PANDEMIIPROGRAM

Organizator:  Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Opolskiej ZHP

Ruch Programowo-Metodyczny Ręka Metody

Uczestnicy: instruktorzy co najmniej w stopniu pwd.  (przewidywana ilość: 100 osób).

Termin:  28-29.11.2020

Forma organizacji konferencji: połączenia świata wirtualnego i rzeczywistego

Warunki uczestnictwa:

Przesłanie zgłoszenia do organizatora oraz wpłata wpisowego w wysokości 50 zł
(w ramach wpisowego organizator zapewnia: udział w konferencji, konferencyjne gadżety, udział w koncercie, materiały pokonferencyjne).

W trakcie konferencji uczestnicy muszą posiadać stały dostęp do stabilnego łącza internetowego oraz kamery internetowej.

Cel: 

Od wielu miesięcy nasz świat jest zupełnie inny od tego jaki znamy. Pojawienie się wirusa zmieniło diametralnie nasze życie, zwyczaje, naukę, pracę. W mniej czy bardziej świadomy sposób, czasem nie mając na to wpływu, staliśmy się zakładnikami szerzącej się pandemii. To odciska ogromne piętno na wszystkim, co robimy. Ta sytuacja zmusza nas do ponownego zdefiniowania i określenia tego, jak pracujemy, działamy, rozwijamy czy podtrzymujemy nasze relacje społeczne.

Harcerstwo również stoi przed takim wyzwaniem. Patrząc na to przez pryzmat ostatniego pół roku oraz widząc to, co przed nami w kolejnych miesiącach, nie da się uciec od odpowiedzi na pytania, co dalej. Harcerstwo opiera się na relacjach, na wychowaniu przez przykład, na kontakcie z przyrodą, pracy w małych grupach. Czy to wystarczy, by oprzeć się destrukcyjnej sile spotkań online, wirtualnych zbiórek, izolacji, zamierającej pracy drużyn.

Po to ta konferencja.

Chcemy poszukać odpowiedzi na te ważne pytania, zobaczyć w jakim miejscu jesteśmy. Poszukać sposobów, by drużyny przetrwały. Dać wskazówki i ścieżki, którymi mogą podążyć drużynowi. Określić wreszcie nasze miejsce i priorytety i odpowiedzieć na pytanie, jakiego harcerstwa dzisiaj potrzebują dzieci, młodzi ludzie i co my jesteśmy w stanie dzisiaj dać.

28.11.2019 – sobota:

9:30 – 10:30    – Rejestracja uczestników

10:30 – 11:00 – Uroczyste otwarcie konferencji, przywitanie gości

11:00 – 12:00 – Wystąpienia plenarne część I:

11:00 – 11:45 – Jak zgodnie z prawem prowadzić zbiórki drużyny, zastępu w dzisiejszej rzeczywistości przepisów prawa państwowego? Jak w tym kontekście oceniamy wewnętrzne regulaminy, instrukcje wprowadzone w ZHP? Zastęp – czy istnieje legalny, zgodny z prawem a jednocześnie z metodą harcerską sposób na funkcjonowanie i spotykanie się zastępów bez koniecznej opieki osób dorosłych?
(prof.  Włodzimierz Wróbel)

11:45 – 12:30 – Covid-19 – fakty i mity. Potrzebujemy rzetelnej i dobrej wiedzy na temat tej choroby, sposobów radzenia sobie z nią, wymogów sanitarnych i codziennego życia tak, by móc nadal funkcjonować w sposób normalny
(lekarz, hm. Michał Biały)

12:30 – 13:15 – Jak pandemia wpłynęła i wpływa na psychikę dzieci i młodzieży. Na co dzisiaj zwracają uwagę psycholodzy i jakie to daje wskazówki dla nas?
(psycholog, hm. Joanna Brach)

13:00 – 14:30 – obiad

14:30 – 15:15 – Służba, fundament działalności drużyn i zastępów w czasie pandemii.

15:15 – 16:00 – Jak prowadzić drużynę w czasach kwarantanny? Co zrobić żeby drużyna nie tylko przetrwała, ale wyszła z tej sytuacji wzmocniona?
(hm. Marian Antonik)

16:00 – 17:30 – Harce dla uczestników konferencji (wyzwanie-niespodzianka).

17:30 – 18:30 – Kolacja

19:00              – Ognisko, koncert Tomasza Lewandowskiego i Krzysztofa Maciejowskiego

 

 

 

29.11.2019 – niedziela:

10:00 – 13:00 – Praca w grupach:

Nasze dobre praktyki, budujemy zestaw propozycji, wskazówek, zasad dla drużynowych, niezbędnych do dobrego działania na czas pandemii:

  1. Służba – stale, odpowiedzialnie, mądrze stawiamy krok milowy w uczynieniu służby jednym z filarów działania drużyny.
  2. Praca zastępem zastępowych kluczem do zbudowania i podtrzymania w drużynie dobrych relacji, więzi, zachowania wspólnotowego charakteru drużyny.
  3. Zastępami w terenie – nasz sposób na dobre harcerstwo.
  4. Drużynowy, harcerze, rodzice – nasz sposób na dobrą drużynę.

13:00 – 14:00 – obiad

14:00 – 15:30 – Podsumowanie pracy w grupach

15:30 – 16:30 – Wnioski końcowe z konferencji

16:30              – Zakończenie konferencji

Materiały wypracowane w grupach, wnioski końcowe oraz treści referatów zostaną opublikowane na stronie Chorągwi Opolskiej ZHP oraz opublikowane na stronach  HR
– patrona medialnego konferencji.