Start Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP ds. Ewidencji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP ds. Ewidencji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP ds. Ewidencji

phm. Rafał Kaniak – Hufiec Krapkowice rafal.kaniak@zhp.net.pl