Start 2018

2018

,

Nowa Komendant Hufca Głubczyce!

19 października 2018 roku obradował Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Głubczyce, który przyjął rezygnację dotychczasowego Komendanta Hufca – hm. Ryszarda Kańtocha. W jego miejsce na funkcję Komendantki Hufca wybrana została …